Spelregels


Spelreglement Bedrijfshockey Breda

Doel
Primair doel van het Bedrijfshockey regio Breda is het leggen en bevorderen van sportieve contacten tussen deelnemers en het opbouwen en onderhouden van goede relaties onderling. Het Bedrijfshockey in Breda wordt georganiseerd onder auspiciën en de Bredase hockeyverenigingen BHV Push, BH & BC Breda en BNMHC Zwart-Wit.

Aansprakelijkheid
De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van ongevallen welke zich voordoen voor, tijdens, of na wedstrijden die in het kader van de Bedrijfshockey competitie Breda worden gespeeld. Er is geen collectieve ongevallenverzekering gesloten. Iedere deelnemer wordt geadviseerd zelf voor een adequate verzekering zorg te dragen.

Regels
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, behoudens het hierna bepaalde.

Voorwaarden van deelneming
Voor deelname komen slechts teams in aanmerking, welke zijn samengesteld uit spelers werkzaam bij één onderneming, of met deze onderneming gelieerde ondernemingen, dan wel teams samengesteld uit beroeps en vakgenoten. Per team mogen ten hoogste 2 personen, die niet tot dat team behoren, invallen. Deelnemers zijn bij voorkeur ten minste 25 jaar oud, doch minimaal 18 jaar oud. Indien een team niet aan bovengenoemde en overige voorwaarden in dit reglement voldoet, kan de organisatie het team uitsluiten van (verdere) deelname of sancties toepassen zoals beschreven onder de kop sancties in dit reglement.

Samenstelling teams
In ieder team spelen minimaal 3 vrouwen gedurende de hele wedstrijd. Wordt deze regel overtreden, dan wordt de uitslag van die wedstrijd door de organisatie bepaald op de manier zoals hierna beschreven onder sancties.

Datum en tijdstip
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het schema zoals vermeld op de website en zoals bekend gemaakt aan de teamcaptains en deelnemers. De wedstrijden dienen op tijd aan te vangen. Vóór de start van de competitie zal aan de aanvoerders een wedstrijdbal en een scheidsrechtersfluit worden uitgereikt. Niet op komen dagen/te weinig spelers/Afzeggen Indien een team niet verschijnt, zonder daartoe contact te hebben opgenomen met de tegenstander en de organisatie, dan verliest dit team de wedstrijd met 1-0. Bovendien worden er 3 punten in mindering gebracht op het totale aantal wedstrijdpunten. Het totale aantal wedstrijdpunten kan echter niet negatief worden. Indien een team verschijnt met minder dan acht spelers voor een wedstrijd, dan vindt de wedstrijd geen doorgang. Het andere team wint de wedstrijd met 1-0. Indien een team wel tijdig afzegt voor een wedstrijd, dan verliest het afzeggende team deze wedstrijd met 1-0. Afzeggen van de wedstrijd dient minimaal 24 uur vóór aanvang door de afzegger gecommuniceerd te worden naar de captain van de tegenstander en naar de organisatie.

Uitslag wedstrijden
Uitslagen van de wedstrijden dienen door de captains van de teams, dan wel de vervangers volgens de nadere instructies aan de organisatie gecommuniceerd te worden. Bij het niet tijdig communiceren van de uitslagen naar de organisatie, kan de organisatie de ranglijst niet actueel houden.

Ranglijst
De ranglijst in de competitie wordt bepaald volgens het aantal behaalde punten in de wedstrijden van de competitie. Voor het behalen van de punten worden de volgende regels gehanteerd: Bij een gewonnen, respectievelijk verloren wedstrijd krijgt het team dat gewonnen heeft 3 punten en het team dat verloren heeft 0 punten; bij een gelijkspel krijgt elk team 1 punt. Voor de ranglijst van de competitie tellen achtereenvolgens: het aantal behaalde wedstrijdpunten, het doelsaldo, het aantal gewonnen wedstrijden, het aantal doelpunten vóór en tot slot het onderling resultaat mee.

Kleding
De deelnemende teams komen standaard uit in het tenue met kleuren zoals omschreven op het registratieformulier en de website. Indien met betrekking tot de kleding verwarring is te verwachten, voorziet het in het wedstrijdprogramma eerstgenoemde team zich van een shirt met afwijkende kleur.

Accommodatie
De kleedkamers zullen een half uur voor aanvang van de wedstrijd geopend worden. De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen. Het clubhuis zal open zijn vlak voor het einde der wedstrijden.

Arbitrage
De wedstrijd wordt geleid door 2 scheidsrechters. Ieder team dient zelf voor een goede leiding zorg te dragen onder andere middels het beschikbaar stellen van minimaal 1 zelfde scheidsrechter gedurende minimaal 1 helft van de wedstrijd. Begrip en respect voor de leiding is altijd op zijn plaats. Wanneer een team gedurende een gedeelte of geheel de wedstrijd niet voor een scheidsrechter zorgdraagt van de voor hun team vastgestelde wedstrijd, wordt de uitslag van die wedstrijd door de organisatie bepaald op de manier zoals hierna beschreven onder sancties.

Sancties
Wanneer een team onreglementair aan de Bedrijfshockey competitie Breda deelneemt, kan organisatie deelname van een team uitsluiten of sancties toepassen. Deze sancties worden op de puntentelling toegepast, op de volgende manier:

  • per wedstrijd dat het team in overtreding is, kan de uitslag van de betreffende wedstrijd reglementair worden vastgesteld op een 1-0 nederlaag.
  • bij winst wordt de wedstrijd geacht te zijn geëindigd in een gelijkspel waarbij het aantal doelpunten dat de andere partij heeft gemaakt, bepalend is voor het gelijke spel. voorbeeld: 6-2 winst, wordt 2-2 gelijkspel.
  • bij een gelijkspel wordt de wedstrijd geacht te zijn verloren, doordat een doelpunt wordt afgetrokken of bij een eindstand van 0-0 een doelpunt wordt bijgeteld. voorbeeld: 2-2 gelijkspel wordt 1-2 winst voor gedupeerde team voorbeeld: 0-0 wordt 0-1 winst voor het gedupeerde team
  • bij verlies wordt een extra doelpunt aan de tegenpartij toegekend. voorbeeld: 2-4 winst voor het gedupeerde team wordt 2-5 winst

Onvoorzien
Wanneer er zaken zijn of situaties zich voordoen die niet expliciet zijn geregeld, beslist de organisatie. Er is geen beroep mogelijk tegen beslissingen van de organisatie.